Bestuur & Beheer

Dorpshuis De Deel is een vereniging en kent een bestuur, die gekozen is door de leden.

Dit bestuur is verantwoordelijk voor het doen functioneren van het Dorpshuis, en bestaat uit vrijwilligers.

Als uitgangspunt voor het handelen van het bestuur gelden de uitgangspunten in de statuten.


Voor Dagelijkse zaken zoals toegang tot het pand, en de zalen en het voorzien van eten en drinken bij diverse gelegenheden wordt uitgevoerd door de Beheerder, die aangesteld is door het bestuurDagelijks bestuur


Voorzitter :                                    Henk Vrijheid

Secretaris :                                    Ineke Sneller

Penningmeester:                           Klaas van Zalk

Algemene bestuursleden :            Roel Schra en Willy Top


Beheerder :                                   Kees van de brake

Statuten De Deel